Hướng dẫn cài đặt Google Analytics

Google Analytics  rất quan trọng trong SEO. Sau đây chúng tôi giúp bạn cài đặt Google Analytics và các phần quan trọng trong Google Analytics

Đối với người làm SEO thì Google Analytics rất quan trọng. Giúp cho người làm SEO có thể phân tích được hành vi người truy cập vào trang web
Phân tích nhân khẩu học của đối tượng: Độ tuổi-> Giới tính-> Sở thích->Địa lý-> Hành vi-> Công nghệ-> thiết bị di động->Tùy chỉnh
Lượt chuyển đổi: Theo dõi lượt chuyển dõi từ nguồn nào:Direct-Social-Organic- Search-Referral
Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn chỉ cần phân tích thời gian trung bình của trang time-on-page và time-on-site

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.